infórmate > Dano cerebral e ictus > Causas do Dano Cerebral Adquirido

Causas do Dano Cerebral Adquirido

Asociación ALENTO, centra o seu traballo na atención a persoas con Dano Cerebral. As causas máis comúns do Dano Cerebral Adquirido son os Traumatismos Craneoencefálicoes, os Accidentes Cerebrovasculares (ou ictus), os tumores cerebrais, as anoxias cerebrais e as infeccións cerebrais.

  • Os Accidentes Cardiovasculares (ACV) se coñecen tamén como ictus. Son cadros clínicos xerados pola interrupción, máis ou menos repentina, do fluxo sanguíneo na rexión do cerebro. Isto da lugar a unha isquemia e unha perda da función da que é responsable esa área do cerebro.
  • Os Traumatismos Craneoencefálicos están caracterizados pola absorción brusca de grande cantidad de enerxía cinética. Este conxunto de lesións ven acompañado, nas fases iniciais, pola formación dun importante edema cerebral e a conseguinte perda de conciencia ou “coma”. A profundidade da perda de conciencia e a duración da mesma son dous dos marcadores principais para establecer a severidade do dano cerebral.
  • Un Tumor Cerebral é un grupo de células anormais que crece e se multiplican no cerebro ou arredor del. Os tumores poden destruir directamente as células sans do cerebro. Tamén poden dañalas indirectamente por invadir outras partes do cerebro e causar inflamación, edema cerebral e presión dentro do cráneo.
  • As Anoxias Cerebrais fan referencia a unha afectación do texido cerebral debido a unha falla de oxíxeno, ben debido a un paro cardiocirculatorio, ben porque se produza un fallo respiratorio súbito, ainda que en xeral coexisten ambas situacións.
  • As Infeccións Cerebrais.  A causa mái frecuente é a infección por herpes virus. Este tipo de infección afecta aos lóbulos temporais e frontais de xeito preferente. Os problemas de memoria e de linguaxe, así como os cambios emocionais e de conducta son comúns nos casos máis graves.

 

 

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE DANO CEREBRAL EN

O dano cerebral en cifras: en Galicia e España   Información sobre secuelas do dano cerebral

O tratamento do dano cerebral   O ictus

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
Materiais relacionados
Imaxes
  • 1 de 1

Os servizos de ALENTO

Servicio residencial para personas con daño cerebral en ALENTO

ALENTO. Servicio de centro de día terapéutico para personas con daño cerebral en Vigo

ALENTO. Escuela de formación sobre daño cerebral en Vigo

 

  • RUA DA PEDRA SEIXA S/N     36212     VIGO     PONTEVEDRA     986 229 069     info@alento.org